Het Bestuur

Het bestuur van ZVV Alpha Tours bestaat uit een voorzitter, wedstrijdsecretaris, ledenadministratie en penningmeester.

We zijn te bereiken via:
E-mailadres: bestuur@zvvalphatours.nl
Telefoonnummer: 06-37271359