De Vereniging

Op 1 april 1982 werd zaalvoetbalvereniging ZVV Alpha Tours opgericht.

Eerst kende het de namen Roode Leeuw, Irma la Douce, Irma Alpha Tours. En speelde nog in de competitie van de ZVO. Hierna werd er in de KNVB competitie gespeeld. Thuis speelde ZVV Alpha Tours in verschillende hallen zoals de Sluis in Hoogkarspel en de Kloet in Grootebroek. Nadat sporthal de Banne in Hem was gebouwd, werd dit de thuishaven.

Huisregels

Wat ieder lid dient te weten:

  • Zvv Alpha Tours wil haar goede naam hoog houden en verwacht van elk lid dat hij/zij zich sportief en correct gedraagt met respect voor tegenstander en scheidsrechter.
  • Als binnen de gestelde termijn de contributie niet is betaald, kan het bestuur een speelverbod opleggen.
  • Iedere speler of speelster dient bij toerbeurt een bestuursdienst te verrichten. In principe komt elk lid maximaal acht maal per seizoen aan de beurt. Het kan voorkomen, dat tijdens een bestuursdienst een wedstrijd moet worden gefloten.
  • Mocht iemand verhinderd zijn bij de bestuursdienst aanwezig te zijn, dient hij of zij zelf voor een vervanger te zorgen. Eventueel door te ruilen met een ander lid van zijn of haar team. Het secretariaat gaat hierin niet bemiddelen.
  • Elk lid is verplicht tijdig bij zijn/haar aanvoerder/coach aan te geven of men beschikbaar is voor de wedstrijd.
  • Elk lid dient mee te werken aan het vervoer van en naar de wedstrijden. Dat kan in de vorm van het beschikbaar stellen van zijn/haar auto of het geven van een financiële vergoeding aan de chauffeur. Een en ander in goed overleg binnen het team. Zvv Alpha Tours vergoedt geen reiskosten en is ook niet aansprakelijk bij eventuele ongelukken en of schade.
  • Het is verplicht via het secretariaat het vereiste tenue aan te schaffen.
  • Ieder lid draagt verantwoording voor een goede zorg voor de door de vereniging beschikbaar gestelde attributen, zoals ballen, reservetenues etc., maar ook voor accommodaties en andermans goed.
 • In overleg met de andere teamleden wordt een regeling afgesproken voor het wassen van de kleding. De eventuele kosten daarvan zijn voor rekening van het team zelf.

Contributie

Seizoen 2017 – 2018

 • Dames en heren senioren: € 99,–
 • Junioren: € 55,–