Het Bestuur

Het bestuur van ZVV Alpha Tours is momenteel als volgt samengesteld:

Positie Naam Telefoon E-mailadres
Voorzitter Tjitske & Merel Algemeen e-mailadres: bestuur@zvvalphatours.nl
Secretaris Merel Vlaar 06-37271359 merel.vlaar@hotmail.com
Ledenadministratie Tjitske Schouten 06-24119442 tjitske_schouten@hotmail.com
Penningmeester Peter de Wit 06-52370982 eppyes@gmail.com